Om Syntrans

På Syntrans tror vi på den inneboende potentialen hos företag och människor. Vi vänder oss till bolag huvudsakligen inom teknikbranschen som känner att de kan utvecklas med rätt finansiering.

Syntrans har under åren präglats av ett nära samarbete med företagen vi investerar i och en tät dialog med nyckelpersonerna i verksamheterna. Trovärdighet, seriositet och kvalitetsmedvetenhet har alltid varit centrala ledord. Idag är Syntrans ett family office med långsiktiga investeringar i svenska teknikbolag. Genom selektiva investeringar strävar Syntrans till att stärka konkurrenskraften för svensk industri.

Som family office arbetar vi från en passiv ägarposition. Därför lägger vi mycket vikt vid analysen av de bolag vi investerar i. Det ska finnas en bra tillväxtmöjlighet, vara bra för samhället och – inte minst – så ska produkten eller tjänsten lösa ett intressant och väsentligt problem för andra. Smarta teknikidéer väcker något i oss, helt enkelt!

Vi är mycket långsiktiga och besitter den stora kunskap och erfarenhet två yrkesliv av styrning och finansiering av teknikbolag gett. Med Peters fokus på affären, marknaden och säljet och Björns, den borne ingenjörens teknikkunnande och affärsklokhet, har Syntrans aktivt varit med och byggt upp flertalet både noterade och onoterade bolag genom att utveckla deras möjligheter och förmågor.