Historik

Syntrans historia sträcker sig tillbaka till mitten av 80-talet, då Björn Lindskog, idag Syntrans ena delägare, ingick i en dynamisk forskargrupp på Tekniska Högskolan i Linköping. Forskningsområdet var datorarkitektur för bildanalys, ett hett ämne i den unga IT-utvecklingens framkant. Detta arbete ledde till att Björn, tillsammans med några forskarkollegor startade ett företag. Det expanderade och då kom Peter Viberg, det blivande Syntrans andra delägare, in i bilden. Som pionjärer inom bildanalys gick utvecklingen snabbt, och snart förverkligades planerna på att starta ett nytt företag. Det företaget hette Epact, och startades av Björn och Peter tillsammans med ytterligare en kollega 1992.

historik

Epact etablerades i Mjärdevi i Linköping, en dynamisk och kreativ miljö där många idéer från Linköpings universitet blivit verklighet. Det var ett rent konsultföretag med höga ambitioner, som uppnådde stora framgångar och gav Björn och Peter en stark grund och värdefulla kunskaper till kommande projekt.

Framgången och lönsamheten ökade och Björn och Peter återinvesterade i nya, spännande affärer. Det var nu som idéerna bakom Syntrans började formuleras på allvar, och 1997 bildades Syntrans som bolag. Strax därpå köpte Syntrans företaget Innovativ Vision, som är ledande inom avsyningssystem för träindustrin över hela världen. Efter det avlöste de stora händelserna varandra. År 2000 såldes Epact till Enea och samtidigt startades Shapeline som eget bolag. Björn och Peter hade drivit Shapeline sedan 1995 med affärsidén att erbjuda egenutvecklade produkter som mäter planhet inom stålindustrin.

Nästa stora händelse inträffade 2005 då Attentec grundades, ett konsultbolag som utvecklar företag med innovativ informations- och kommunikationsteknik. 2009 engagerade sig Syntrans i konsultbolaget Excitec, ett snabbväxande konsultbolag som bland annat utvecklar mjukvara för affärssystem. Även andra företagsaffärer skedde under några intensiva och mycket lärorika år. Utvecklingen har sedan fortsatt, men med en ännu tydligare inriktning.

Syntrans har präglats av ett nära samarbete med företagen man investerar i, samt en tät dialog med nyckelpersonerna i verksamheterna. Att vara trovärdiga, seriösa och kvalitetsmedvetna har alltid varit centrala ledord. Idag är Syntrans ett family office med passiv ägarposition och långsiktiga investeringar i svenska teknikbolag. Med selektiva investeringar bidrar Syntrans till att stärka konkurrenskraften för svensk industri.