Vi tror på potentialen som finns hos företag och människor.

Syntrans är ett family office som placerar långsiktigt i svenska teknikbolag där hållbarhet har blivit ett allt viktigare kriterium. Genom selektiva investeringar vill vi bidra till att stärka konkurrenskraften för svensk industri.